Strona Główna

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów czasopism wydanych przez Profesora Michała Bristigera i Stowarzyszenie De Musica.

W tle „muzykujące w Palazzo Steri [Palermo] dziewczęta pod władzą Maestro del Giudiziodi Salomone”