Strona Główna


Stowarzyszenie De Musica

Zapraszamy do lektury archiwalnych numerów czasopism wydanych przez Profesora Michała Bristigera (1921-2016) i Stowarzyszenie De Musica. Na nasze stronie znajduje się ponad 450 tekstów publikowanych w 30. numerach czasopism: „De Musica”, „Muzykalia”, „Diagonali” i „Krytyka Muzyczna”. Teksty ukazywały się między 2008 a 2016 na stronie internetowej: www.demusica.pl.

Drukiem

W latach 2006-2012 drukiem ukazały następujące numery naszego internetowego pisma „De Musica” publikowanego pierwotnie między 2001 a 2006 rokiem na nieistniejącej już stronie free.art.pl/demusica

W ramach serii Krytyka muzyczna opublikowaliśmy teksty z konferencji „Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne” (IV konferencja z cyklu „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”), Warszawa, 9-11 stycznia 2009 oraz sesji poświęconej krytyce muzycznej Festiwalu De Musica Spotkania, Koncerty, spektakle, dyskusje, wystawy, edukacja muzyczna, Warszawa 13-18 września 2011.

Festiwale, konferencje, seminaria De Musica – archiwalne programy i plakaty:

Festiwal De Musica 2016 program

Festiwal De Musica 2015 program

De Musica 2014 Koncerty, spotkania, dyskusje: zaproszenie, program

De Musica 2013 Koncerty, spotkania, dyskusje: program, zaproszenie, opis spektaklu

Konferencja Żydowski renesans muzyczny w Polsce i w Niemczech (2013): program, plakat

De Musica 2012 program

De Musica 2011 Spotkania, koncerty, spektakle: program, plakat

Seminarium „Nowoczesność w muzyce. Geneza pojęcia oraz jego treść w XX wieku u Witolda Lutosławskiego (Mozart, Beethoven, Haydn oraz muzyka Lutosławskiego)” (2009): program

W latach 2007-2009 zorganizowaliśmy cztery konferencje z cyklu „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”

IV konferencja z cyklu „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”: Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne (9-11 stycznia 2009, Warszawa)

III konferencja z cyklu „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”: Muzykologia Carla Dahlhausa (24-25 listopada 2007, Warszawa)

II Konferencja z cyklu: „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”: Muzykologia Carla Dahlhausa (16-17 czerwca 2007, Warszawa)

I Konferencja z cyklu „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”: II Memoriał Stefana Jarocińskiego (25-26 kwietnia 2007, Poznań)

W tle „muzykujące w Palazzo Steri [Palermo] dziewczęta pod władzą Maestro del Giudiziodi Salomone”