Prof. Michał Bristiger

Bibliografia (oprac. H. Sieradz)

Biogram i bibliografia (POLMIC)

Pożegnania

Paolo Emilio Carapezza („Sokrates naszych czasów”, Zeszyty Literackie 137)

Karol Berger (Michał Bristiger (1921–2016), „Zeszyty Literackie” 137)

Elżbieta Witkowska-Zaremba (Wspomnienie, „Ruch Muzyczny” 1/2017)

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (W kręgu Profesora, Ruch Muzyczny 1/2017)

Maciej Grzybowski (Oczy dziecka, „Ruch Muzyczny” 1/2017)

Tomasz Cyz (Prof, „Ruch Muzyczny” 1/2017)

Karolina Kolinek-Siechowicz (Mędrzec, „Ruch Muzyczny” 1/2017)

Aleksander Laskowski (Subito, „Ruch Muzyczny” 1/2017)

Kamila Stępień-Kutera (Fundament, „Ruch Muzyczny 1/2017)

Elżbieta Markowska, Władysław Malinowski, Grzegorz Michalski (Program Drugi PR)

Hanna Milewska (Muzykolog z misją, „Hi-Fi”)

Redakcja Kwartalnika „Muzyka”


Teksty autorstwa Prof. Michała Bristigera dostępne online

  • indeks tekstów i przekładów z pism opublikowanych na stronie De Musica.edu.pl:

teksty:

Nadia Capogreco in memoriam

Nadia Capogreco. Komemoracja / Commemorazione

Reinholda Brinkmanna nowe pojęcie „recepcji muzycznej”, w jej dwudziestowiecznej fazie

Pamięć o Sewerynie Barbagu (1891–1944) / Remembering Seweryn Barbag (1891-1944)

Tempo Rubato (1) Basil Maine

Tempo Rubato (2) Według Mikołaja Bierdiajewa

Tempo Rubato (3) G. B. Shaw. Analiza formalna

Tempo Rubato (4) Heine

Tempo Rubato (5) Jak czytać małe hasła?

Tempo Rubato (6) Zawody. Zabieganie o prawdę

Palermo-Warszawa, długotrwała współpraca (czyli La Diagonale) / Palermo – Varsavia: una lunga collaborazione

Sunt lacrimae rerum

The reception of the J. Hoene-Wroński/C. Durutte theory in the light of mathematicisation of music in the 20th century

Myśl muzyczna w pismach André Souris

Wstęp (Muzykalia I)

Słowo wstępne (Judaica I)

Opera

Cesarz Atlantydy Viktora Ullmanna (ENGLISH VERSION)

Karol Rathaus: Zur Theorie der Musik im Tonfilm. Einführung

Michaił Kalnicki: Jewrejskije adriesa Kijewa. Putiewoditiel po kulturno-istoriczeskim mieszam, Kijew 2012

Konstantyn Vaginow, Arpagoniana, Roma 1996, Edizioni Voland

przekłady:

Paolo Emilio Carapezza, La lampada di Seikilos

Piero Violante Sycylia między kulturą a naturą

Friedrich Nietzsche, Heraklit

Koźma Prutkow, Myśli i aforyzmy

Carl Friedrich von Weizsacker, Kilka pojęć z nauk przyrodniczych Goethego

Jelena Dwoskina, Ósma symfonia Szostakowicza a nagroda Stalinowska. Oraz Stenogram posiedzenia Komitetu ds. przyznania Nagrody Stalinowskiej (wraz z Natalią Nikolską)

varia:

Michał Klubiński Pasażerka – opera o Pamięci. Rozmowa z prof. Michałem Bristigerem

Dalia Atlas (Haifa) – nagrania, koncerty w Polsce, oprac. Michał Bristiger

Karol Rathaus: Die Musik im Tonfilm (1933) hrsg. v. Michał Bristiger

  • Transkrypcje – cykl felietonów w „Ruchu Muzycznym”

Pusta przestrzeń

Prima

Nowa dychotomia

Kryzys?

Europejskość kultury muzycznej

Recital wokalny

Awatar 2013

Supermarket muzyki

Między historią a teorią

Kolokwia

Faktem jest

Cherubini

Tak zwany „materiał porównawczy”

„Ci, co go kochali, wsiądą do pociągu”

24 stycznia 2013 (I)

24 stycznia 2013 (II)

  • rozmowy:

Zderzenia czołowe („Dwutygodnik”)

Dzieło artystyczne jest nie tylko darem („Dwutygodnik”)

Utożsamieni z fortepianem („Tygodnik Powszechny”)

Muzyka jako utopia („Tygodnik Powszechny”)

Muzyka i logos („Ruch Muzyczny”)

Tylko całość („Studia Chopinowskie”)

Chopin, śrubki i utopia („Charaktery”)

Śmierć spóźnia się o minutę („Gazeta Wyborcza”)

Ocalił mnie lew („Midrasz”)

  • publikacje w czasopiśmie „Teksty”

Krytyka muzyczna a poetyka muzyki

Nietzsche jako kompozytor

VARIA

Karol Berger, Michał Bristiger. Laudatio (‚Res Facta Nova” 13/2012)

Michał Bristiger. Notacje (Ninateka)

Prof. Michał Bristiger. Jestem muzykologiem (Program 2 Polskiego Radia)