Diagonali nr 3/2015

Redakcja:

Michał Bristiger (Warszawa) – redaktor naczelny

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa) – zastępca redaktora naczelnego

Kamila Stępień-Kutera (Warszawa) – sekretarz

Rada redakcyjna:

Maria Antonella Balsano (Palermo), Karol Berger (Berkeley, CA), Andrea Bohlman (Philadelphia), Aurelia Brockdorff (La Valletta), Silvia Bruni (Kraków), Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Amalia Collisani (Palermo), Nikos Filaktos (Athenai), Gabriela Gacek (Wrocław), Helen Geyer (Weimar), Marcin Gmys (Warszawa), Jan Maria Kłoczowski (Warszawa), Marcin Krajewski (Warszawa), Aleksander Laskowski (Warszawa), Anna Malek (Sevilla), Leonardo Masi (Firenze – Warszawa), Gaetano Mercadante (Palermo), Hanna Palmon (Jeruszalaim), Pierangela Pingitore (Cosenza), Massimo Privitera (Palermo), Monika Prusak (Palermo), Jerzy Stankiewicz (Kraków), Anna Tenczyńska (Warszawa), Giada Viviani (Venezia), Sławomir Wieczorek (Wrocław), Elżbieta Witkowska-Zaremba (Warszawa), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków)

Michał Bristiger, Nadia Capogreco. Komemoracja / Commemorazione

Hanna Palmon, Five poems (translated from Hebrew)

Paolo Emilio Carapezza, La realtà più pura, l’astanza più immediata

Friedrich Nietzsche, Heraklit, przekł. Michał Bristiger

Władysław Malinowski, Dzieło Mikołaja Zieleńskiego. Spojrzenie wydawcy

Giada Viviani, Librettista di Cesti, Ziani e Legrenzi: ricerche su Nicolò Beregan

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Patrząc na Rzym. Muzyczny patronat polskich biskupów u schyłku XVI i w początkach XVII wieku

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Alfonso Salvatici. Zapomniany włoski maestro di cappella Jana III Sobieskiego

Pierangela Pingitore, Alfonso Rendano – Franz Liszt: il “concerto per pianoforte e orchestra”

Michał Bristiger, The reception of the J. Hoene-Wroński/C. Durutte theory in the light of mathematicisation of music in the 20th century

Maria Innocenza Runco, Paul Hindemith e la musica del corpo

Giada Viviani, Il lume nella stanza. Riflessioni sulla filologia maieutica di Giovanni Morelli

Irena Poniatowska, Trent’anni di collaborazione musicologica italo-polacca, trad. Marina Toffetti