Krytyka Muzyczna 6/2011

Redakcja:

Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Rafał Ciesielski Magdalena Dziadek Marcin Gmys Marcin Krajewski Kamila Stępień-Kutera Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

Materiały konferencyjne „De Musica” 2011, 13-18 września w Warszawie. Spotkania, koncerty, spektakle, dyskusje, wystawy, edukacja muzyczna – kierownictwo naukowe i artystyczne – prof. Michał Bristiger

Program wydarzeń

Plakat

Antoni Buchner (Berlin) Czym się Carl Dahlhaus w Berlinie nie zajmował

Maria Antonella Balsano (Università degli Studi di Palermo)

Ogni verso porta in sé la melodia bell’e pronta”: il duplice cimento di Moniuszko con la ballata di Goethe

Każdy dobry wiersz przynosi z sobą gotową melodię”: dwa podejścia Moniuszki do ballady Goethego (przekł. Monika Prusak)