Muzykalia III/Materiały konferencyjne 3

2008

Redakcja: Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Jolanta Guzy-Pasiak

Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki. Materiały z III konferencji muzykologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie De Musica Warszawa, 24 – 25 listopada 2007

Michał Bristiger – kierownictwo sesji

Jolanta Guzy-Pasiak – sekretarz ds. organizacyjnych i tematycznych

Stowarzyszenie De Musica składa podziękowanie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za udzielenie dotacji oraz Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki i Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu za pomoc w zorganizowaniu konferencji

SPIS TREŚCI

Muzykologia Carla Dahlhausa

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Carl Dahlhaus – Stefan Kunze: dwugłos o dramacie muzycznym Ryszarda Wagnera

BOGUMIŁA MIKA, Uniwersytet Śląski Kategoria „nowości” a zagadnienie przemian gatunkowych w muzyce (wedle Dahlhausa)

MARCIN KRAJEWSKI, Uniwersytet Warszawski Bachowska fuga w webernowskiej orkiestracji – ujęcie Carla Dahlhausa

Teoria sztuki Karola Bergera (Stanford University)

ANNA TENCZYŃSKA, Uniwersytet Warszawski „Co powinno być funkcją sztuki, jeżeli ma mieć ona dla nas znaczenie?” Estetyka i etyka w ujęciu Karola Bergera (na marginesie „Teorii sztuki”) oraz Romana Bergera (na marginesie lektury „Celanstimmen” Floriana Dąbrowskiego)

Muzyka wobec Holocaustu

SŁAWOMIR WIECZOREK, Uniwersytet Wrocławski Muzyka po Zagładzie

MICHAŁ KLUBIŃSKI, Uniwersytet Warszawski Muzyka mową milczenia? Celanowskie „Argumentum e silentio” w „Notturno” (Quartetto III) (1986-1993) Luciana Berio

Pasażerka w ujęciu Zofii Posmysz, Andrzeja Munka i Mieczysława Weinberga. Dyskusja okrągłego stołu

Prowadzenie: MICHAŁ BRISTIGER, em. Instytut Sztuki PAN, BARBARA PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA, Instytut Sztuki PAN

Uczestnicy:

MICHAŁ BRISTIGER, em. Instytut Sztuki PAN (muzyka), Opera

SŁAWOMIR BURYŁA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (literatura),

PAULINA KWIATKOWSKA, Uniwersytet Warszawski (film), Od słowa do obrazu, czyli o powstaniu filmu Pasażerka Andrzeja Munka

NATALIA NIKOLSKA (sztuka rosyjska).

W obecności autora książki

Teksty zaplanowane, nieopublikowane:

MARCIN GMYS, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wyspiański kompozytorów młodopolskich

GIUSY CARUSO, Cosenza Concerto „Musica e imagine”: M. Ravel „Miroirs” i O. Messiaen „Préludes”

ALICJA JARZĘBSKA, Uniwersytet Jagielloński Systematische Musikwissenschaft w ujęciu Carla Dahlhausa, prekursora „muzykologii empirycznej”

ANTONI BUCHNER, Berlin Szymon Laks i jego muzyka