Muzykalia V/Zeszyt amerykański 1

2008

Redakcja:

Michał Bristiger – redaktor naczelny / Editor in Chief (Warszawa)

Jolanta Guzy-Pasiak – redaktor prowadząca / Editor (Warszawa)

SPIS TREŚĆI / TABLE OF CONTENTS

HENRY COWELL Proces komponowania. Wstęp: LEWIS M. TERMAN, “The American Journal of Psychology” 37: 1926 nr 2 (przełożyła Jolanta Guzy-Pasiak) The Process of Musical Creation. Introduction: LEWIS M. TERMAN, “The American Journal of Psychology” 37 ( 1926) No. 2 (Polish translation: Jolanta Guzy-Pasiak)

MARCIN POPRAWSKI Muzykologiczne aspekty interpretacji „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka / Musicological Aspects of Interpretation of „Podróż zimowa” by Stanislaw Barańczak (in Polish)

ANNA TENCZYŃSKA Słuchanie literatury. Rytm w „Chirurgicznej precyzji” Stanisława Barańczaka / Listening to the Literature. Rhythm in “Chirurgiczna precyzja” by Stanislaw Barańczak (in Polish)

ANNA SZLAGOWSKA Ives i transcendentaliści / Ives and the Transcendentalists (in Polish)

MAŁGORZATA KOMOROWSKA Polska śpiewaczka w amerykańskiej perspektywie – Marcela Sembrich / A Polish Singer in American Perspective – Marcela Sembrich (in Polish)

MALINA SARNAWSKA Paweł Kochański – A Universal Artist

Recenzje/Reviews

BARBARA SMOLEŃSKA-ZIELIŃSKA „Paweł Kochański in memoriam”. CD Acte Préalable AP 0061 (2001)

Teksty planowane, nieopublikowane:

ANNE SWARTZ Elsner, Chopin i narracja muzyczna jako symbole narodu, „Polish Review” 39: 1994 (przełożył Michał Bristiger) Elsner, Chopin and Musical Narrative as Symbols of Nation, „Polish Review” 39 (1994) (Polish translation: Michał Bristiger)

JAN HOLCMAN The Labyrinth of Chopin ornamentation, „The Julliard Review” 5: 1958 nr 2. Wstęp: MICHAŁ BRISTIGER The Labyrinth of Chopin Ornamentation, „The Julliard Review” 5 (1958) No. 2. Introduction: MICHAŁ BRISTIGER (in Polish)

GEORGE ANTHEIL Ezra Pound, (przełożył Michał Bristiger) Ezra Pound (Polish translation: Michał Bristiger)

MICHAŁ BRISTIGER “The Treatise on Harmony” Ezry Pounda “The Treatise on Harmony” by Ezra Pound (in Polish)

KAROL RATHAUS Schönberg ma 70 lat (przełożyła Jolanta Guzy-Pasiak) Schönberg is 70 Years Old (Polish Translation: Jolanta Guzy-Pasiak)

JOLANTA GUZY-PASIAK Rathaus – Schönberg Rathaus – Schönberg (in Polish)

Teksty źródłowe z archiwum Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA) w Nowym Jorku Manuscripts from the Polish Institute of Arts and Sciences in America’s Archive, New York

LESZEK POLONY Krzysztof Guczalski: The Study of Meaning in Music and in the Philosophy of Music [Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce]. Kraków 1999, 2002, Musica Iagellonica