Diagonali nr 2/2013

Redakcja:

Michał Bristiger (Warszawa) – redaktor naczelny

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa) – zastępca redaktora naczelnego

Kamila Stępień-Kutera (Warszawa) – sekretarz

Rada redakcyjna:

Maria Antonella Balsano (Palermo), Karol Berger (Berkeley, CA), Andrea Bohlman (Philadelphia), Aurelia Brockdorff (La Valletta), Silvia Bruni (Kraków), Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Amalia Collisani (Palermo), Nikos Filaktos (Athenai), Gabriela Gacek (Wrocław), Helen Geyer (Weimar), Marcin Gmys (Warszawa), Jan Maria Kłoczowski (Warszawa), Marcin Krajewski (Warszawa), Aleksander Laskowski (Warszawa), Anna Malek (Sevilla), Leonardo Masi (Firenze – Warszawa), Gaetano Mercadante (Palermo), Hanna Palmon (Jeruszalaim), Pierangela Pingitore (Cosenza), Massimo Privitera (Palermo), Monika Prusak (Palermo), Jerzy Stankiewicz (Kraków), Anna Tenczyńska (Warszawa), Giada Viviani (Venezia), Sławomir Wieczorek (Wrocław), Elżbieta Witkowska-Zaremba (Warszawa), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków)

Paolo Emilio Carapezza, Metastasio nei cristalli del Suono

Amalia Collisani, L’image de la musique italienne dans le »Dictionnaire de musique« de Jean-Jacques Rousseau

Helen Geyer, Überlegungen zum frühen italienischen Kantatenschaffen

Ewa Bieńkowska, Monsù Pussino

Giada Viviani, Nicolò Beregan, un illustre sconosciuto

Paolo Emilio Carapezza, Perchè Mozart è unico?

Józef Majewski, Śmierć apofatyczna. Dionizos w „Pannach z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza

Pierangela Pingitore, Alfonso Rendano – Franz Liszt: il soggiorno di un musicista calabrese a Weimar

Maria Antonella Balsano, Mignon in Polonia. Rielaborazioni poetiche e musicali polacche della ballata di Goethe (II)

Gabriela Szubstarska, 5 wierszy

Kenneth Zammit Tabona, A musical offering

Hanna Palmon, The international harp contest in Israel has turned 53 years old

Baldassare de Castiglione, Księga Dworzanina – czyli Księga Człeka Dwornego – fragmenty, wybór, przekł. i oprac. Agnieszka Jaźwińska-Pudlis

Gian Francesco Malipiero, Kapitan Spavento, przekł. Michał Bristiger

Copyright © by Authors

Numer ISBN: 978-83-935850-4-5

Teksty zaplanowane, nieopublikowane:

John Keats, Oda do urny greckiej, przekł. Stanisław Barańczak

Nikos Filaktos, Grecja i jej muzyka

Piotr Szalsza, Bronisław Huberman – czyli pasje i namiętności zapomnianego geniusza – biografia skrzypka wirtuoza – fragment