De musica XV/Nuove Pagine 4 – 2010

Polsko-włoskie materiały muzyczne / Argomenti musicali polacco-italiani

Redakcja / Redazione:

Michał Bristiger (Warszawa) – redaktor naczelny / editore

Nadia Capogreco (Cosenza)

Agnieszka Jaźwińska-Pudlis (Warszawa)

Pierangela Pingitore (Cosenza)

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa) – zastępca redaktora naczelnego / viceeditore

Giada Viviani (Warszawa)

MICHAŁ BRISTIGER Nadia Capogreco in memoriam

PIERALGELA PINGITORE Alfonso Rendano: un musicista calabrese nel segno di Chopin

DAVIDE AMODIO Beethoven, Tre Sonate concertanti per piano e violino con l’aggiunta del violoncello

LEONARDO MASI „Padwan” – próba definicji, tłum. Jan Tyszowiecki

Recenzje i informacje o włoskich i polskich publikacjach muzykologicznych

“Rivista di Analisi e Teoria Musicale” Periodico dell’associazione Gruppo di Analisi e Teoria Musicale (GATM) 2, 2006, 2007/1-2, 2008/1-2, 2009/1-2; omówienie Pierangela Pingitore

Historia muzyki XVII wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta M. Szweykowskiego: Muzyka we Włoszech, cz. I, II, III, V/1, Musica Iagellonica Kraków 2000, 2000, 2001, 2008; omówienie Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Dizionario dei Musicisti Calabresi a cura di Marilena Gallo; omówienie Pierangela Pingitore

Rassegna di periodici musicali italiani, 2008; opracowanie Giada Viviani

Muzyczna „italianità” w artykułach opublikowanych w polskich periodykach muzykologicznych w latach 1990-2009 (Musica Iagellonica, Musicology Today, Muzyka, Polski Rocznik Muzykologiczny, Przegląd Muzykologiczny, Res Facta Nova); opracowanie Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Noty o autorach i tłumaczach

Teksty zaplanowane, nieopublikowane:

ANDREA F. BOHLMAN 20th Century Politics and Song, wokół pracy Nadii Capogreco

GIANFRANCO FOLENA L’italiano come lingua per musica nel Settecento, tłum. Agnieszka Jaźwińska-Pudlis