Muzykalia IV/Zeszyt niemiecki 1

2008

Redakcja:

Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Maria Stolarzewicz

SPIS TREŚCI

CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER Kilka pojęć z nauk przyrodniczych Goethego w: Johann Wolfgang von Goethe, Hamburger Ausgabe, red. Erich Trunz, t. 13 Naturwissenschaftliche Schriften 1, (przeł. Grażyna Milińska, Michał Bristiger)

HERBERT VON EINEM Filozofia sztuki według Goethego, piewodruk: Goethe und Dürer. Goethes Kunstphilosophie, Hamburg 1947, (przeł. Grażyna Milińska)

KAROL SAUERLAND „Wiedział jeszcze więcej…” O załamaniu się pierwotnej koncepcji „Doktora Fausta” Tomasza Manna pod wpływem Theodora W. Adorno (przeł. Anna Wołkowicz, Maria Stolarzewicz)

GRAŻYNA MILIŃSKA O „Czarodziejskim Flecie” J.W. Goethego

ANNA SZLAGOWSKA Modernistyczny dialog poezji z muzyką w twórczości Rilkego

MARZENA KINAL „Besuch der alten Dame“. Friedrich Dürrenmatt und Gottfried von Einem

WOJCIECH BOŃKOWSKI O pewnej płycie Dietricha Fischera-Dieskaua

WOJCIECH BOŃKOWSKI X Symfonia Gustava Mahlera

MARIA STOLARZEWICZ Joanna Mądroszkiewicz

Redakcja składa podziękowania za udzielenia zgody na publikację następujących materiałów: profesorowi Jürgenowi D. Kruse-Jarres ze Stuttgartu za: Herbert von Einem, Goethes Kunstphilosophie, wydawnictwu C.H. Beck za: Carl Friedrich von Weizsäcker – Kilka pojęć z nauk przyrodniczych Goethego, Redakcji „Zeszytów literackich” za: Wojciech Bońkowski – O pewnej płycie Dietricha Fischera-Dieskaua, profesorowi Karolowi Sauerladowi tekst „Wiedział jeszcze więcej…” O załamaniu się pierwotnej koncepcji „Doktora Fausta” Tomasza Manna pod wpływem Theodora W. Adorno, który pierwotnie ukazał się w czasopiśmie „Literatura na świecie” 1987 nr 2.

Muzykalia IV / Deutsches Heft 1

Inhaltverzeichnis:

CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER Einige Begriffe aus Goethes Naturwissenschaft in: Johann Wolfgang von Goethe, Hamburger Ausgabe, hrsg. von Erich Trunz, Bd. 13, (übersetzt von Grażyna Milińska, Michał Bristiger)

HERBERT VON EINEM Goethes Kunstphilosophie, Erstdruck: Goethe und Dürer. Goethes Kunstphilosophie, Hamburg 1947 (übersetzt von Grażyna Milińska)

KAROL SAUERLAND „Er wußte noch mehr“. Zum Konzeptionsbruch in Thomas Manns Doktor Faustus unter dem Einfluss Adornos (übersetzt von Anna Wołkowicz, Maria Stolarzewicz)

GRAŻYNA MILIŃSKA Über die Zauberföte von J.W. Goethe

ANNA SZLAGOWSKA Modernistischer Dialog der Musik und Poesie in Rilkes Schaffen

MARZENA KINAL „Besuch der alten Dame“. Friedrich Dürrenmatt und Gottfried von Einem

WOJCIECH BOŃKOWSKI Über eine CD von Dietrich Fischer-Dieskau

WOJCIECH BOŃKOWSKI X Symphonie von Gustav Mahler

MARIA STOLARZEWICZ Joanna Mądroszkiewicz