Muzykalia IX/Zeszyt rosyjski 1

2010

Redakcja:
Michał Bristiger – Redaktor Naczelny (Warszawa)
Natalia Nikolska (Świdnica)
Anna Sobieska (Warszawa)
Iza Niemorowskaja (Moskwa)

SPIS TREŚCI


IZA NIEMIROWSKA
Modesta Musorgskiego metoda recytatywnego tekstu: scenariusz intonacyjny
przeł. P. Nikolski

IZA NIEMIROWSKA
Conflicting Morphological Symphonism in Schnittke’s Later Compositions

KATARZYNA OSIŃSKA
Polskie życie muzyczne w Moskwie (1915-1916)

ANNA SOBIESKA
„Metasłowo” Stanisława Przybyszewskiego a teorie muzyczne rosyjskich symbolistów

MARINA CWIETAJEWA
Z listu do Andre Gide’a
przeł. M.Bristiger

MARINA CWIETAJEWA
Wiersze wybrane
przeł. M.Żurowska

MARIA LUISA DODERO COSTA
Fedor Tjutčev – Trittico genovese

MARIA LUISA DODERO COSTA
L’ultima Chersonide

KOŹMA PRUTKOW
Myśli i aforyzmy
przeł. M.Bristiger

ALEKSANDR MEDWIEDIEW
Pasażerka
przeł. N.Nikolska

IGOR SWIETŁOW
Kawarga
przeł. P. Nikolski

NOTY O AUTORACH I TŁUMACZACH