Muzykalia XIV/Zeszyt rosyjski 2

2012

Kolegium redakcyjne:
Michał Bristiger – redaktor naczelny (Warszawa)
Natalia Nikolska – redaktor prowadzący (Świdnica)
Iza Nemirowska – redaktor (Moskwa)

Adjustacja tekstów:
Gabriela Gacek, Ewa Blaszak – Grochowska, Grażyna Karaśkiewicz, Marcin Krajewski, Katarzyna Migdałowska, Sławomir Wieczorek


SPIS TREŚCI

Andriej Wiszniewski
ZINNOBER. Sztuka na motywach opowiadania E.T.A.Hoffmana „Klein Zaches genannt Zinnober“, 2000. Przekład Piotra Nikolskiego

Katarzyna Osińska
Radziecka awangarda między akademizmem a socrealizmem
(Wystawy w Madrycie – Rzymie – Moskwie)

Iza Nemirovskaya
The World of Childhood in Mussorgsky’s Opera Boris Godunov

W.B. Walkowa
Fenomen Pierwszej symfonii Rachmaninowa. Przekład Piotra Nikolskiego

Natalia Nikolska
Powieść F. Dostojewskiego Idiota a libretto opery Idiota M.Weinberga

Jelena Dwoskina
Ósma symfonia Szostakowicza a nagroda Stalinowska. Oraz Stenogram posiedzenia Komitetu ds. przyznania Nagrody Stalinowskiej. Przekład Michała Bristigera i Natalii Nikolskiej

Raïssa Maritain
CHAGALL. Wiersz w przekładzie Marii Żurowskiej

Marta Przywara
Lydia Lopokova w świecie pani Dalloway – rosyjska primabalerina w hermetycznym kręgu Bloomsbury

Michał Bristiger
Konstantyn Vaginow, Arpagoniana, Roma 1996, Edizioni Voland