Krytyka Muzyczna 2/2010

Redakcja:

Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Rafał Ciesielski Magdalena Dziadek Marcin Gmys Marcin Krajewski Kamila Stępień-Kutera Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

ARTYKUŁY

Ewa Hauptman-Fischer (Warszawa) Analiza źródłoznawcza Halki Stanisława Moniuszki

Krzysztof Rottermund (Berlin, Szczecin) Ahrenshoop – kolonia artystyczna nad Bałtykiem

ESEJE

Robert Losiak (Wrocław) O możliwości rozumienia cywilizacji muzycznej

Leonardo Masi (Florencja) Wyspiański – muzyk (przekł. Marcin Wyrembelski)

RECENZJE

Maciej Jabłoński (Poznań) Treliński na rozdrożu

Gabriela Gacek (Warszawa), Grzegorz Dąbrowski (Wrocław) „Muzyka była taka że oj”

OGŁOSZENIE

Anna Jagielska (Warszawa) Pod niebem Sefarad

Streszczenia referatów z konferencji Krytyka muzyczna. Zagadnienia podstawowe, współczesne, historyczne (9-11 stycznia 2009, Warszawa, IV konferencja z cyklu „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”) – Część II

Marcin Krajewski (Warszawa) Pisarstwo muzyczne Zygmunta Mycielskiego a jego twórczość kompozytorska

Barbara Literska (Zielona Góra) Wartość dramatu muzycznego „Jutro” Tadeusza Bairda

Bogumiła Mika (Cieszyn) Stosunek krytyki muzycznej do wydarzeń 1968 roku

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa) Kompozytorzy krytykami. Pytając o motywacje uczestników słynnych sporów wokół siedemnastowiecznej musica moderna

Ewelina Radion (Rzeszów) O propagowaniu spuścizny Zygmunta Mycielskiego przez „Kamerton”

Kamila Stępień-Kutera (Warszawa) Arrigo Boito jako krytyk muzyczny i jego reforma opery włoskiej

Andrzej Szypuła (Rzeszów) „Barbizon Wiśniowski” i „Kamerton”. Wiedza, pamięć i legenda o Zygmuncie Mycielskim