De Musica XIII – 2009

Redakcja:
Michał Bristiger (redaktor naczelny)
Barbara Przybyszewska-Jarmińska (zastępca redaktora naczelnego)
Anna Koszewska
Ewa Schreiber

Krąg redakcyjny:
Paolo Emilio Carapezza
Magdalena Dziadek
Helen Geyer
Marcin Gmys

Spis treści:

EWA BIEŃKOWSKA 435 dni

ANNA TENCZYŃSKA Hermeneutyka „na ziemi niczyjej pomiędzy filozofią, teorią literatury i muzykologią”. Karol Berger o interpretacji

BOGUMIŁA MIKA Od realizacji idei programowości ku obietnicy płynącej z muzyki przeszłości dla przyszłości, czyli cytat w gatunku symfonii XIX i XX wieku (wybrane przykłady)

JOLANTA GUZY-PASIAKOWA Jakości brzmieniowe w „Confused intermezzo (The Pole in Spain)” na flet piccolo, fagot i fortepian z 1939 r. Karola Rathausa

MARLENA GNATOWICZ Allos makhar – szczęście to coś innego…?

DANUTA GWIZDALANKA Sacrum? Profanum? „Jak wam się podoba”

MACIEJ JABŁOŃSKI Cierpienie Syreny

MACIEJ JABŁOŃSKI Przyszpilić motyla… Kilka słów o teatrze operowym Mariusza Trelińskiego

LIST DO REDAKCJI

ANTONI BUCHNER Trzy punkty: Muzykologia w kontekście historii – pamięć Zagłady

NOTY O AUTORACH I TŁUMACZACH

Teksty zaplanowane, nieopublikowane:

Korespondencja Staiger-Heidegger, tłum. pol. Michał Bristiger (na podstawie EMIL STAIGER, Die Kunst der Interpretation, Zürich: Atlantis Verlag 1963)