Muzykalia VII/Judaica 2

2009

Redakcja:
Michał Bristiger – Redaktor Naczelny (Warszawa)
Antoni Buchner (Berlin)
Halina Goldberg (Indiana University, Bloomington)
Michał Klubiński (Warszawa)

SPIS TREŚCI


PSALMY I ICH OPRACOWANIA MUZYCZNE


JAN BŁOŃSKI
Zdanie

HERBERT SCHNEIDER (Universität des Saarlandes, Saarbrücken)
Moderne Psalmenvertonungen

MUZYKA I POEZJA ŻYDÓW SEFARDYJSKICH

ALEKSANDRA BILEWICZ (Kolegium MISH UW)
„Piękność wyszła z morza…”. O sefardyjskich pieśniach weselnych


SYMBOLIKA MUZYCZNA W KULTURZE JUDAISTYCZNEJ

BENJAMIN VOGEL (Instytut Muzykologii Uniwersytetu w Lund, Szwecja, Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego)
“There on the willows we hung our”…violins: On Old Macewas, Synagogues and Klezmorim


HISTORIA I SOCJOLOGIA ŻYDOWSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ

ANTONI BUCHNER (Berlin)
Muzyka Wrocławia – mniej znana

NINA WARNKE (European Studies, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee)
Yiddish Theater History, Its Composers and Operettas: A Narrative without Music


JUDAIZM W CZASACH MODERNIZMU

 BOGUMIŁA MIKA (Uniwersytet Śląski – Wydział Artystyczny w Cieszynie)
Muzyczni emigranci

JEFFREY VEIDLINGER (Department of History, Jewish Studies, Indiana University, Bloomington)
Klezmer and the Kremlin: Soviet Yiddish Folk Songs of the 1930s

KULTURA WOBEC HOLOCAUSTU

KARL GROB
Die Bedeutung der Musik im Konzentrationslager

ANTONI BUCHNER (Berlin)
Muzykologia w kontekście historii – pamięć Zagłady

VIOLETTA KOSTKA (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
Opera The Anointed Tadeusza Kasserna jako kompozytorska odpowiedź na Holocaust


WSPÓŁCZESNOŚĆ MUZYKI ŻYDOWSKIEJ

JUDAH M. COHEN (Born Jewish Studies, Indiana University, Bloomington)
Transplanting the Heart Back East: Returning Jewish Musical Culture from the United States to Europe


RECENZJE

BOGUMIŁA MIKA
Muzyka, która ocala….. [recenzja filmu We want the light, reż. Christopher Nupen, „Opus Arte”, 2004]

KRZYSZTOF ROTTERMUND (Berlin; Katedra Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego)
Lewandowski przypomniany w Berlinie


SPRAWOZDANIA

BOGUMIŁA MIKA
konferencja The Impact of Nazism on Musical Development in the 20th Century, Londyn, 8-11 IV 2008


VARIA

MICHAŁ KLUBIŃSKI (Instytut Muzykologii UW)
oprac.: Bibliografia polskiego piśmiennictwa o muzyce żydowskiej (I)


Noty o autorach
Teksty planowane