De musica XVI – 2012

Redakcja:
Michał Bristiger (redaktor naczelny)
Barbara Przybyszewska-Jarmińska (zastępca redaktora naczelnego)
Anna Koszewska
Ewa Schreiber

Krąg redakcyjny:
Paolo Emilio Carapezza
Magdalena Dziadek
Helen Geyer
Marcin Gmys

Spis treści:

ALEKSANDER LASKOWSKI Wagner i narodowy socjalizm w analizie Reinholda Brinkmanna

MICHAŁ BRISTIGER Reinholda Brinkmanna nowe pojęcie „recepcji muzycznej”, w jej dwudziestowiecznej fazie

SŁAWOMIR WIECZOREK Notatki z ostatniej książki Reinholda Brinkmanna

GRZEGORZ ZIEZIULA Moniuszko’s Halka – a Return to the Sources, transl. Zofia Weaver

ANNA SYLWIA SYDOW Bronisław Edward Sydow (1886-1952). Wspomnienie

BARBARA PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA Asprilio Pacelli, Sacrae cantiones, wyd./ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Monumenta Musicae in Polonia), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Liber pro Arte, Warszawa: Introduction (fragment), transl. Paweł Gruchała

EWA SCHREIBER Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya [Music and Metaphor. The Compositional Thought of Pierre Schaeffer, Raymond Murray Schafer and Gérard Grisey],Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012: Abstract

WŁADYSŁAW MALINOWSKI Barok na Spiszu. Nowy festiwal Rafała Monity

Seminarium De musica 2011 – program

Seminarium De musica 2012 – program

Noty o autorach

Teksty zaplanowane, nieopublikowane:

EWA SCHREIBER Muzykolodzy na nauce u poetów. O przemianach języka Reinholda Brinkmanna