Diagonali nr 1/2012

Redakcja:

Michał Bristiger (Warszawa) – redaktor naczelny

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa) – zastępca redaktora naczelnego

Kamila Stępień-Kutera (Warszawa) – sekretarz

Rada redakcyjna:

Maria Antonella Balsano (Palermo), Karol Berger (Berkeley, CA), Andrea Bohlman (Philadelphia), Aurelia Brockdorff (La Valletta), Silvia Bruni (Kraków), Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Amalia Collisani (Palermo), Nikos Filaktos (Athenai), Gabriela Gacek (Wrocław), Helen Geyer (Weimar), Marcin Gmys (Warszawa), Jan Maria Kłoczowski (Warszawa), Marcin Krajewski (Warszawa), Aleksander Laskowski (Warszawa), Anna Malek (Sevilla), Leonardo Masi (Firenze – Warszawa), Gaetano Mercadante (Palermo), Hanna Palmon (Jeruszalaim), Pierangela Pingitore (Cosenza), Massimo Privitera (Palermo), Monika Prusak (Palermo), Jerzy Stankiewicz (Kraków), Anna Tenczyńska (Warszawa), Giada Viviani (Venezia), Sławomir Wieczorek (Wrocław), Elżbieta Witkowska-Zaremba (Warszawa), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Kraków)

Okładka

Diagonali (Od Redakcji)

Michał Bristiger:

Palermo – Varsavia: una lunga collaborazione

Palermo-Warszawa, długotrwała współpraca (czyli La Diagonale)

Mousiké a Paolo Emilio Carapezza nel giorno del suo compleanno. Giornata di studi e concerto. Palazzo Steri, Palermo, 11 ottobre 2010

Didaskaloi. Recital in due tempi in occasione della nomina di Professore Emerito a Paolo Emilio Carapezza e Salvatore Nicosia. Musiche elleniche a rinascimentali a cura di Paolo Emilio Carapezza. Palazzo Steri, Palermo, 12 giugno 2012

John Keats Ode on a Grecian Urn

Leonardo Masi Bestemmia? La religione dell’amore in Karol Szymanowski

Julia Hartwig Stawisko

Anna Tenczyńska Sycylia Jarosława Iwaszkiewicza (szkic do portretu)

Paolo Emilio Carapezza La teoria e la pratica: la poetica di Aristosseno nel De musica 32-36 e gl’Inni Delfici

Paolo Emilio Carapezza L’antica musica di Henryk Mikołaj Górecki

Maria Antonella Balsano Mignon in Polonia. Rielaborazioni poetiche e musicali polacche della ballata di Goethe (I)

Amalia Collisani Le molte anime dell’Ulisse di Dallapiccola

Piero Violante Sycylia między kulturą a naturą, przekł. Michał Bristiger

Pierangela Pingitore Fausto Torrefranca

Barbara Przybyszewska-Jarmińska Muzyczne kontakty dworu królewskiego polskich Wazów z Rzymem w świetle dawniejszych i nowych badań

Károly Kerényi Pseudo-Antistenes, przekł. Michał Bristiger

Nicola Cusumano „Die Rechnung geht auf, die Welt geht auf“: appunti su Károly Kerényi

Hanna Palmon Kinneret

Manuel de Falla Cante jondo

Kamila Stępień-Kutera „…wszystko to, czego brakuje w Nerone…”. Historia niedokończonej opery Arriga Boita

Aleksander Laskowski Monteverdi i oszukiwanie ucha. Rozmowa z Philippe’em Boesmansem o operze Poppea e Nerone

Małgorzata M. Przybyszewska Spotkania z Sycylią na Uniwersytecie Warszawskim

Copyright © by Authors ISBN 978-83-935850-0-7