Krytyka Muzyczna 3/2010

Redakcja:

Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Rafał Ciesielski Magdalena Dziadek Marcin Gmys Marcin Krajewski Kamila Stępień-Kutera Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

ARTYKUŁY

Mieczysław Weinberg i jego Pasażerka

Friedrich Geiger (Hamburg) Ideologia a autonomia. Kwartety smyczkowe Mieczysława Weinberga (przekł. Krzysztof Teodorowicz)

Bogumiła Mika (Cieszyn) Mieczysław Weinberg i jego muzyka na łamach czasopisma Tempo

Marcin Bogucki (Warszawa) Pasażerka M. Weinberga. Konfrontacja czy ucieczka przed przeszłością?

Sławomir Wieczorek (Wrocław) Opera obozowa

Warszawska inscenizacja Pasażerki Mieczysława Weinberga na łamach polskiej prasy

Dorota Szymonik (Warszawa) Narracja w nastrojeniu grozy

Ewa Schreiber (Poznań) Pasażerka – głos po spotkaniu

Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945

Krzysztof Rottermund (Berlin, Szczecin) Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945

VARIA: Twarz Żydówki

ks. Andrzej Luter (Warszawa) Twarz Żydówki

Jan Maria Kłoczowski (Warszawa) Pamięć i piętno

Kazimierz Kotowicz (Gdańsk) Twarz Żydówki

Michał Bristiger (Warszawa) Sunt lacrimae rerum