Krytyka Muzyczna 7/2012

Redakcja:

Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Rafał Ciesielski Magdalena Dziadek Marcin Gmys Marcin Krajewski Kamila Stępień-Kutera Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

ŻYCIE MUZYCZNE

Leszek Wójtowicz (Kraków) Pamięć, muzyka i słowa

Krzysztof Rottermund (Berlin, Kalisz)

Trzech wspaniałych? Nie, tylko jeden…

Lipiński znany i mniej znany

Dwaj obcy

Hanns Eisler – w 50. rocznicę śmierci

Marcin Bogucki (Warszawa) Nieszczęsna Halka

Anita Gietka (Rudnik nad Sanem) Krakowska Aktorka w małym miasteczku na Podkarpaciu

ALEKSANDER SKRIABIN – pianista i pedagog

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań)

Koncertowa działalność Aleksandra Skriabina

Aleksander Skriabin jako pedagog

Aleksander Skriabin jako pianista w świetle zachowanych nagrań kompozytora

VARIA

Ziemowit Socha (Wrocław) Funkcje socjologii muzyki

comes Podumania dźwiękochłonne (2): Słucham (Dwójki), więc jestem?

Michał Bristiger (Warszawa)

Tempo Rubato (1) Basil Maine

Tempo Rubato (2) Według Mikołaja Bierdiajewa

Tempo Rubato (3) G. B. Shaw. Analiza formalna

OGŁOSZENIE

Forum Krytyki Operowej – zaproszenie

Forum Krytyki Operowej – program