Muzykalia II/Materiały konferencyjne 2

2008

Redakcja: Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Jolanta Guzy-Pasiak

Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki Materiały z II konferencji muzykologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie De Musica Warszawa, 16-17 czerwca 2007

Michał Bristiger – kierownictwo sesji

Jolanta Guzy-Pasiak – sekretarz ds. organizacyjnych i tematycznych

Stowarzyszenie De Musica składa podziękowanie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za udzielenie dotacji oraz Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu za pomoc w zorganizowaniu konferencji

SPIS TREŚCI

Muzykologia Carla Dahlhausa

ZOFIA DOBRZAŃSKA-FABIAŃSKA, Uniwersytet Jagielloński Carla Dahlhausa koncepcja przemian języka dźwiękowego ok. 1600 r. w świetle jego „Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität” (1968)

KAROL SAUERLAND, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Dahlhaus a Adorno

BOGUMIŁA MIKA, Uniwersytet Śląski Kategoria „nowości” i jej przydatność dla muzyki (na bazie rozważań Dahlhausa)

ANTONI BUCHNER, Berlin Dwa punkty. (Na marginesie II Konferencji Muzykologicznej „Podstawowe zagadnienia współczesnej muzykologii i teorii muzyki”, Warszawa 2007)

JOLANTA GUZY-PASIAK, Instytut Sztuki PAN Schreker und die Moderne (Carl Dahlhaus Schönberg und andere: Gesammelte Aufsätze zur Neuen Musik)

MARIA STOLARZEWICZ, Uniwersytet Warszawski Teoria opery według Carla Dahlhausa. Wybrane aspekty

MARTA WRYK, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Uniwersytet Warszawski Styl późny w ujęciu Carla Dahlhausa

Varia

KAMILA STĘPIEŃ-KUTERA, Instytut Sztuki PAN Kompozytorzy Terezína. Gideon Klein – muzyka przeciw Zagładzie

MARTA WRYK, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Uniwersytet Warszawski Samuel Barber: „Mélodies Passagères” do słów Rainera Marii Rilkego

MARCIN KRAJEWSKI, Uniwersytet Warszawski „Antymechaniczna melancholia”. Na marginesie „Mélodies Passagères” op. 27 Samuela Barbera

Program konferencji

Program koncertu

Informacje o artystach:

MARTA WRYK, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Uniwersytet Warszawski – sopran

Teksty zaplanowane, nieopublikowane:

Ernest Guiraud i Claude Debussy Rozmowa

Jean Starobinsky Maska i człowiek (1990)

MAGDALENA DZIADEK, Akademia Muzyczna im. F. Chopina O eseju Dahlhausa na temat muzyki narodowej

MARLENA GNATOWICZ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Zagadnienia opery „Orfeusz i Eurydyka” Ernesta Křeneka