Krytyka Muzyczna 8/2013

Redakcja:

Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Rafał Ciesielski Magdalena Dziadek Marcin Gmys Marcin Krajewski Kamila Stępień-Kutera Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

Portrety

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań),

Grigorij Sokołow – artystyczna prawda objawiona (cz. I)

Grigorij Sokołow – artystyczna prawda objawiona (cz. II)

Bogusław Rottermund (Szczecin, Poznań), Tatiana Shebanova in memoriam

Dariusz Marciniszyn (Wrocław), Natalia Gawriłowa – zapomniana impresjonistka

Marcin Bogucki (Warszawa), Sylwetka twórca Petera Sellarsa

Życie muzykologiczne

Krzysztof Rottermund (Berlin, Kalisz), W Moskwie (także) o muzyce polskiej

comes, Podumania dźwiękochłonne (3): 100 lat muzykologii polskiej

Varia

Michał Bristiger (Warszawa)

Tempo Rubato (4) Heine

Tempo Rubato (5) Jak czytać małe hasła?

Tempo Rubato (6) Zawody. Zabieganie o prawdę