Materiały konferencyjne 2013-2014

Konferencja Żydowski renesans muzyczny w Polsce i w Niemczech Conference Jewish Musical Renaissance in Poland and In Germany, Warszawa 2013

Michał Bristiger (Warszawa), Pamięć o Sewerynie Barbagu (1891–1944) / Remembering Seweryn Barbag (1891-1944)

Hanna Palmon (Jerusalem), Żydowskie środowisko muzyczne Lwowa pomiędzy wojnami światowymi / The Jewish Musical Milieu in Lwów Between the World Wars

Jascha Nemtsov (Hochschule für Musik Weimar / Universität Potsdam), Żydowski renesans muzyczny w Polsce i w Niemczech / Jewish Musical Renaissance in Poland and in Germany

Michael Kirchner (Harsewinkel), Myśl żydowska w działalności Janusza Korczaka / Jüdisches Denken im Lebenswerk Janusz Korczaks

Joanna Gaul (UAM, Poznań), Między metaforą a dosłownością – o sposobach przedstawiania Zagłady w twórczości operowej na przykładzie „Cesarza Atlantydy” Viktora Ullmanna i „Pasażerki” Mieczysława Weinberga, oraz ich współczesnych inscenizacjach

Jan Makarewicz (UW, Warszawa), Intertekstualność „Cesarza Atlantydy” Viktora Ullmanna

Hanna Palmon (Jerusalem), Israeli Art Music – Signposts and Explorations / Muzyka Izraela – drogowskazy i eksploracje

De Musica 2013. Koncerty, spotkania, dyskusje

Marcin Krajewski, Poglądy Witolda Maliszewskiego na formę muzyczną. Zarys rekonstrukcji

De Musica 2014. Koncerty, spotkania, dyskusje

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzycy włoscy w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej: powody emigracji, bilans zysków i strat

Maria Stolarzewicz, Gracja, szlachetna prostota i ideały Starożytnych –
oświeceni Niemcy następcami antycznych Greków?

Marcin Krajewski, O przedmiotach analizy muzycznej w teorii Macieja Gołąba

Marcin Krajewski, Komentarz do koncertu W kręgu Luigiego Dallapiccoli

Varia

Paweł Siechowicz, Muzykologia anglosaska: „19th century music”, Fall 2015

Paweł Siechowicz, Muzykologia anglosaska: „19th Century Music”, Summer 2015