Krytyka Muzyczna 4/2011

Redakcja:

Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Rafał Ciesielski Magdalena Dziadek Marcin Gmys Marcin Krajewski Kamila Stępień-Kutera Sławomir Wieczorek

Krąg redakcyjny:

Jolanta Guzy-Pasiak, Maria Stolarzewicz, Ewa Schreiber, Paweł Krzaczkowski, Michał Klubiński, Anna Koszewska, Robert Losiak, Maciej Jabłoński, Krzysztof Rottermund, Bogusław Rottermund, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Anna Chęćka-Gotkowicz, Małgorzata Komorowska, Marlena Gnatowicz, Krzysztof Teodorowicz, Jerzy Stankiewicz, Violetta Kostka, Jan Stęszewski, Elżbieta Markowska, Kazimierz Kotowicz, Bogumiła Mika, Giada Viviani.

ARTYKUŁY

Reinhold Brinkmann (1934-2010)

Max Nyffeler Nasłuchując tonu Epoki. Rozmowa z Reinholdem Brinkmannem (przekł. Agata Płuska)

Karol Berger (Stanford) Reinhold Brinkmann (1934-2010)

Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010)

Małgorzata Gmys, Marcin Gmys (Poznań) Rozmowa z Henrykiem Mikołajem Góreckim

Marcin Gmys (Poznań) Czarne kwiaty. Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010)

KSIĄŻKI

Magdalena Dziadek (Poznań) Życie muzyczne XIX-wiecznej Warszawy w zwierciadle krytyki

Sergiusz Wrotek (Warszawa) Muzyka XX wieku Elliotta Antokoletza

ŻYCIE MUZYCZNE

Tomasz Cyz (Warszawa) Wesele według Warnerna

Monika Prusak (Palermo) „Liście opadają martwe”. Chopin 2010 w Palermo.

Monika Prusak (Palermo) Pamiętnik duszy. Muzyka Arvo Pärt’a spotyka nieskończoność dźwięku

VARIA

Michał Bristiger (Warszawa) Palermo-Warszawa, długotrwała współpraca (czyli La Diagonale)

Paweł Krzaczkowski (Jelenia Góra, Wrocław) György Kurtág Sends Word Through Samuel Beckett

Michał Klubiński (Warszawa) Kartki Chopinowskie

LISTY DO REDAKCJI

Elżbieta Szczepańska-Lange (Warszawa) W odpowiedzi Magdalenie Dziadek

Magdalena Dziadek (Poznań) Odpowiedź na replikę